1. Poden participar en el concurs totes les persones i col·lectius interessats.
 2. Tema: La ciència i la tècnica.
 3. S'hi poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).
 4. Les fotografies es poden presentar en les modalitats de:

  • Blanc i negre
  • Color
  • Fotografia digital
 5. Mides: 18 x 24 cm, com a mínim. S'han de presentar muntades sobre una cartolina o amb paspartú, de mides 30 x 40 cm.
 6. Les obres han de dur escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.
 7. Amb la fotografia s'ha d'adjuntar un sobre tancat, on s'indiqui el títol triat per a la fotografia. A l'interior hi ha de constar el nom, llinatges, domicili i telèfon de l'autor o autors, si escau.
 8. Les fotografies s'han d'enviar a SA VOLA, carretera Palma-Valldemosa km 7.4, Parc Bit, Edifici 17, Local A6, 07121 Palma.
 9. El termini d'admissió de les fotografies és del dia 2 de novembre fins al dia 28 de febrer de 2005.
 10. Formaran el jurat quatre persones, totes quatre membres designats per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. La decisió del jurat és inapel·lable.
 11. La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en el transcurs de la 4a Fira de la Ciència 2005.
 12. Premis. Es lliurarà un 1r premi a la millor fotografia de totes les presentades i un accèssit per a la millor fotografia de cada modalitat.

  La dotació del 1r premi serà una càmera digital reflex de 6 megapíxels de primera marca, i els accèssits de cada modalitat, una càmera digital compacta de 3 megapíxels de primera marca o l'equivalent en metàl·lic. Si el jurat ho decideix, el concurs es pot declarar desert.

 13. Les fotografies premiades seran propietat de l'arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que podrà utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l'autor o autors.
 14. L'autor premiat, o persona que el representi (amb l'acreditació necessària) ha de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari s'entendrà que hi renuncia.
 15. El jurat ha de resoldre qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.
 16. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears